Ενσίρωση Καλαμποκιού 


Ενσίρωση είναι η διαδικασία διατήρησης χονδροειδών ζωοτροφών σε χλωρή κατάσταση . Πιο συγκεκριμένα τα κτηνοτροφικά φυτά αφού συγκομιστούν στο κατάλληλο στάδιο κόβονται σε μικρά τεμάχια και στη συνέχεια συγκεντρώνονται σε ειδικές κατασκευές τους σιρούς όπου ακολουθούν ορισμένες απλές κατεργασίες προκειμένου να παραχθεί το ενσίρωμα το οποίο είναι έτοιμο μετά από 35 – 40 ημέρες.

Μετά την κοπή και το τεμαχισμό των φυτών , η χλωρομάζα μεταφέρεται στο σιρό, με φορτηγά ή με ειδικές ρυμούλκες όπου τοποθετείται πάνω στο δάπεδο και στρώνεται ομοιόμορφα. Όταν η ποσότητα που έχει συγκεντρωθεί είναι αρκετή το φυτικό στρώμα πατιέται με ένα βαρύ ελκυστήρα, ο οποίος διέρχεται επανειλημμένα πάνω στη χλωρομάζα. Το γέμισμα του σιρού (ενσιρώματα) συνεχίζεται και οι νέες ποσότητες που φθάνουν τοποθετούνται σε στρώματα πάνω στη χλωρομάζα που έχει ήδη συμπιεστεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπίεση της χλωρομάζας  του σιρού, διοτι υπαρχει πιθανοτητα να  μουχλιάσει και χαλάσει το ενσίρωμα.

Τέλος με την επίτευξη της ζύμωσης ακολουθεί η διαδικασία συσκευασιας σε σάκους των σαράντα κιλών για την εύκολη διάθεση του προϊόντος στην αγορά με γνώμονα πάντα την καλύτερη ποιότητα  και την χαμηλότερη τιμή. 

Ενσιρώματα Καλαμποκιού Τριφύλλι πέλλετ

Επικοινωνία