Ποιότητα

Ο στόχος της Βιομηχανίας ΑΦΟΙ ΔΟΙΡΑΝΛΗ ΟΕ είναι να αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να παρέχει άμεσα στον Έλληνα κτηνοτρόφο άριστης ποιότητας ζωοτροφές στην καλύτερη δυνατή τιμή. Διατροφικές λύσεις, για τη σύνθεση και τον τρόπο χορήγησης του συνολικού σιτηρεσίου των ζώων, «κομμένες και ραμμένες» στις ειδικές ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων, δίνονται σε κάθε περίπτωση.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι :

Η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Ο σεβασμός και η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών/συνεργατών της, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η αναγνώριση, αξιολόγηση και ο έλεγχος κάθε κινδύνου που σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων που παράγει και διακινεί.
Η διαρκής ενημέρωση των πελατών για τα νέα προϊόντα της και η προσέγγιση/υποστήριξη των συνεργαζόμενων Κτηνοτρόφων.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με :

Διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους, τόσο σε πρώτες ύλες, όσο και σε τελικά προϊόντα.
Τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για τους προμηθευτές της.
Τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για υποδομές, περιβάλλον εργασίας και ανθρώπινο δυναμικό.
Τον καθορισμό της απαιτούμενης οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
 
Ενσιρώματα Καλαμποκιού Τριφύλλι πέλλετ

Επικοινωνία